چلو ماهیچه

750 گرم ماهیچه مخصوص
با دورچین به همراه برنج ایرانی

چلو گوشت

800 گرم گوشت مخصوص
با دورچین به همراه برنج ایرانی