حسن ایزدی

حاج حسن ایزدی در سال ۱۳۱۵ در شهر شاندیز به دنیا آمد، وی در ابتدای جوانی ، کار نجاری و در کنار آن ، ساخت و ساز را پیشه کرد .
وی در سفر به چین در شهر گوانجو از کارخانه تولید محصولات لبنی بازدید و سال ۱۳۸۲ کارخانه لبنیات ارم را در مجموعه رستوران راه اندازی کرد.
حسن ایزدی در سال ۱۳۸۰ اتحادیه رستوران های طرقبه و شاندیز را تاسیس و تا سال ۱۳۸۸ ریاست این اتحادیه را عهده دار بود.
رستوران ارم شاندیز یکی از مجموعه هایی است که با نام حسن ایزدی ماندگار شده است.

hasan-izadi